Podmínky Point-S garant programu:

Point-S garant program zajišťuje pro zákazníky, kteří si zakoupili pneumatiky značky POINT S (WinterStar a SummerStar) v servisní síti PointS Czech s.r.o. výměnu pneumatiky, v případě, že dojde k neopravitelnému poškození ZDARMA.

Garance se vztahuje na neopravitelné náhodné poškození pneumatik(y) na území České Republiky. Podmínkou je nákup a odborná montáž v servisní síti PointS Czech s.r.o.. Odbornou montáží se rozumí montáž pneumatiky na ráfek, montáž nového bezdušového ventilu, vyvážení pneumatiky a montáž na osu.

Point-S garant program počíná běžet nákupem a montáží pneumatik(y) a uhrazením smluvené ceny. Point-S garant program je platný po dobu 12 měsíců od data nákupu a montáže pneumatik(y), platí pro neomezený kilometrový výkon pneumatik(y) po dobu platnosti této garance, maximálně však do zůstatkové hloubky dezénové drážky 4 mm u zimních pneumatik a 2mm u letních pneumatik.

Aby mohl zákazník tuto garanci uplatnit, musí se do 14ti dní od zakoupení pneumatik zaregistrovat aby aktivoval Point-S garant program.

Point-S garant program nepokrývá výrobní vady pneumatik, jejich nadměrné nebo nerovnoměrné opotřebení způsobené mechanickými poruchami, nesprávným huštěním nebo špatným technickým stavem vozidla a také nepokrývá poškození pneu, které je možné bezpečně opravit. V případě, že stejná pneumatika není již dostupná nabídne prodejce zákazníkovi adekvátní náhradu s přihlédnutím k zákonným ustanovením o montáži pneumatik na stejnou osu vozidla.

Podmínky programu Garant:

  • koupě min. 4 ks pneumatik
  • garance platí 12 měsíců od koupě pneumatik (prokázaní účtenkou)
  • registrace na www.point-s.cz
  • výše slevy závislá na stavu pneumatiky:

Hloubka dezénu Výše náhrady

  • Přes 8 mm 100 %
  • Přes 7 mm 80 %
  • Přes 6 mm 60 %
  • Přes 5 mm 40 %
  • Přes 4 mm 30 %

Seznam našich poboček najdete na stránkách www.point-s.cz